รับสมัครคนงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

จริงหรือไม่ที่ธุรกิจไทยมักรับสมัครคนงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

     ก่อนหน้านี้เคยมีการจัดอันดับเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้รายงานที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ทำโดยเลือกประเทศในกลุ่มอาเซียนไว้ทำการจัดอันดับเมื่อปีพ.ศ. 2559 ซึ่งประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นที่มักจ้างลูกจ้างที่ไม่มีความรู้ความสามารถกับงานที่ทำให้มาทำงานเพียงเพราะการให้ค่าแรงได้ถูก   ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าประเทศไทยมักจะรับลูกจ้างที่จบมาไม่ตรงกับสายอาชีพเยอะเป็นอย่างมากทำให้บริษัทแทนที่จะได้พนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทโดยตรงกับทางที่บริษัทต้องการกลับจะได้พนักงานที่ต้องมาเรียนรู้ข้อมูล ใหม่ซึ่งถือว่านี่เป็นการผลิตบุคลากรของบริษัทใหม่ยังไม่ค่อยเหมาะสม

เราจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยจะมีจำนวนมากโดยในตอนแรกที่นักศึกษาเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะเลือกตามความชอบตามความถนัดของตนเองโดยส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนเกี่ยวกับการแสดง , เรียนทางด้านวรสารศาสตร์, เรียนเกี่ยวกับพวกศิลปะวาดรูปหรือแม้แต่เรียนดนตรีแต่เมื่อจบออกมา

จริงๆแล้วต้องมาหางานทำต่างๆก็จะเห็นว่านักเรียนนักศึกษาเรานั้นไม่ได้ไปสมัครงานตามสายอาชีพที่ตัวเองจบมานั้นก็พอเนื่องจากสายอาชีพดังกล่าวมีคนจบมาจำนวนมากไปสมัครงานได้แล้ว  รวมถึงบางคนมองว่าหากไปสมัครงานในสายอาชีพที่ตัวเองจบมาก็จะทำให้ได้เงินน้อยซึ่งจะส่งผลให้มีเงินพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตดังนั้นส่วนใหญ่มักจะเรียนอย่างหนึ่ง

และเมื่อจบมาออกมาหางานทำก็จะสมัครงานอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับสาขาที่เรียนซึ่งทำให้บริษัทต้องเสียเวลาในการฝึกบุคลากรที่ ไม่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะทำงานในตำแหน่งที่ตัวเองสมัครได้และหากบริษัทตัดสินใจเลือกนักเรียนที่จบมาไม่ตรงกับงานที่สมัครบริษัทก็จะต้องเสียเวลาที่จะต้องมานั่งฝึกนักศึกษาจบใหม่ให้เข้าใจถึงหลักการทำงานที่ตัวเองเลือกสมัครเอาไว้

และบางครั้งก็มักจะพบปัญหาว่านักศึกษาจบมาได้วุติปริญญาตรีแต่ไม่มีงานทำทำให้ต้องไปสมัครงานเป็นกรรมกรหรือเป็นพนักงานเซเว่นเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปพังพรางก่อนหรือแม้แต่เราจะเห็นว่านักศึกษาจบใหม่บางคนน้องไปทำงานรับจ้างเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร

ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที่นักศึกษาเท่านี้จบมาได้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเปี่ยมล้นแต่ต้องมาทำงานในตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้ความสามารถที่เรียนมาเลยนี่จึงเป็นปัญหาของธุรกิจไทยที่ประสบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้