มหาลัยกับอัตรานักศึกษาที่น้อยลง 

ทำไมมีการตั้งมหาวิทยาลัยมากมายเป็นของเอกชนและรายได้ในส่วนนั้นมาจากตรงไหนมีการพัฒนาในส่วนใดบ้างที่ทำให้สร้างบัณฑิตที่ดีออกมาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีในระดับนี้มีคนเรียนเป็นจำนวนมากเพราะว่าในปัจจุบันมีการมองว่าการจบออกมาทำงานหากจะต้องมีความรู้ติดตัวมานั่นก็คือขั้นต่ำคงจะเป็นการที่ต้องเรียนปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำในส่วนนี้มีความเข้าใจของใครหลายคนว่าเมื่อจบแล้ว

จะต้องไปหางานทำเพื่อส่วนใหญ่ในการหางานปริญญาตรีขั้นต่ำนี้จะต้องเข้าไปหางานในตัวกรุงเทพฯเพราะว่ามีการกระจุกตัวของงานอยู่ในนั้นและในแต่ละปีมีบัณฑิตใหม่ที่เพิ่งจบออกมาตกงานมากกว่าหลายหมื่นคนทั้งนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ในวงการนี้มหาลัยต่างๆและปัจจุบันมีทั้งมหาลัยของรัฐและเอกชนและบางมหาลัยก็เป็นมหาลัยเอกชนที่เลือกออกมาจากการดูแลของทางภาครัฐเพื่อดูแลตัวเอง

และควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองข้อดีข้อเสียมีมากมายหลายอย่างข้อดีก็คือสามารถดูแลงบประมาณของตัวเองที่ได้รับมาจากค่าเทอมต่างๆได้บ้างมหาลัยเมื่อแยกออกมาเป็นในส่วนของเอกชนแล้วจะมีการเก็บค่าเรียนเพิ่มมากขึ้นบางครั้งจากการลงทะเบียนเรียนอาจจะเป็น 10,000 เมื่อออกมาดูแลตัวเองแล้วอาจจะเพิ่มไปถึง 300 กว่าได้ของแต่ละมหาลัยไม่เหมือนกันรายได้ส่วนนี้จะถูกเข้าไปในกองกลางของตัวมหาลัยเอง

เพื่อจัดการในส่วนต่างๆเพราะมีมหาลัยอยู่มากมายที่มีวิทยาเขตหลายวิทยาเขตที่ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรทางด้านการเงินอย่างดีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและขยายตัววิชาเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะในปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าปริมาณของนักศึกษาจะน้อยลงเพราะอัตราการเกิดในปี 40 มีน้อยเพราะในปีนั้นมีคนที่ตั้งครรภ์จำนวนไม่มาก

เพราะตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกจึงทำให้การควบคุมการกำเนิดเยอะมากขึ้นรวมไปถึงการควบคุมการใช้จ่ายต่างๆนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมในปัจจุบันมีการเข้ามหาลัยลดน้อยลงไม่ใช่ว่าคนไม่อยากเรียนมหาลัยแต่ว่าประชากรที่มีกลุ่มอายุโดยประมาณคือ 18-20 มีจำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมากนี่ทำให้ในหลายๆมหาลัยต้องมีการปรับตัว

เพื่อรองรับต่อปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นการถดถอยลงของจำนวนนักศึกษาส่งผลกระทบโดยตรงต่อมหาลัยเพราะว่าไม่สามารถควบคุมงบประมาณที่เบิกจ่ายได้หากเป็นมหาลัยที่อยู่ในภาครัฐบางครั้งรัฐจะสามารถสนับสนุนเงินในส่วนนี้ได้เพื่อเพิ่มเติมในงบที่ต้องการใช้และมีการเพิ่มเติมงบประจำปีที่ใช้สำหรับสร้างตึกอาคารต่างๆแต่หากเป็นในส่วนของเอกชนหากมีการลดตัวลงอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้มหาลัยนั้น

เป็นปัญหาได้เพราะหากบางสาขาวิชาเปิดมาแล้วมีคนเรียนหลักสิบก็คงไม่คุ้มต่อการจ้างอาจารย์ประจำมหาลัยมีการปรับตัวโดยการจ้างอาจารย์พิเศษเข้ามาสอนแทนเพราะว่าไม่ต้องการเสียเงินในการจ้างในแต่ละเดือนแต่เลือกโดยการจ่ายเป็นครั้งที่มาสอนหรือเป็นชั่วโมงในมหาลัยก็มีการปรับตัวแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีการพัฒนาขึ้นในทุกๆวันนักศึกษาที่จบออกมาที่มีคุณภาพจะมีการจองตัวจากทางบริษัทในหลายๆบริษัทและมีการผลักดันให้ นักศึกษาเข้าไปศึกษางานตั้งแต่ตอนยังเรียนมหาลัยอยู่

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า คือ